Udostępnij na:

Pożyczka na rewitalizację

Program oferuje wsparcie dla działań inwestycyjnych służących rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym w szczególności:
a) przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:
– placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
– obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
– obiekty infrastruktury kultury – maksymalna kwota kosztów kwalifikowanych projektu w zakresie kultury nie może przekroczyć 8 mln PLN,
– obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
– obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne.
b) budowa obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne,
c) działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze),
d) zagospodarowanie (przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki, drogi rowerowe),
e) modernizacje, renowacje budynków użyteczności publicznej poprawiające ich estetykę zewnętrzną. Przedsięwzięcia w ramach powyższego typu projektu, o ile przewidują modernizację energetyczną budynków, muszą mieć uzasadnienie w audycie energetycznym,
f) modernizacje, renowacje części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze, windy), w tym modernizacja energetyczna budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-na-rewitalizacje-42/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap