Udostępnij na:

Pożyczka termomodernizacyjna dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

Celem finansowania jest kompleksowa, tzn. głęboka modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie województwa podlaskiego, w tym:
–  modernizacja przegród zewnętrznych budynków (izolacja cieplna),
–  wymiana wyposażenia na energooszczędne m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz oświetlenia (w częściach wspólnych budynków),
–  przebudowa systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła (z wyłączeniem źródeł ciepła opalanych węglem),
–  przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji oraz wynikająca z niej potrzeba przebudowy/podłączenia do systemów wodno-kanalizacyjnych,
–  budowa systemów zarządzania/ sterowania oświetleniem,
–  budowa instalacji OZE lub chłodzących w modernizowanych energetycznie budynkach. Instalacja OZE musi być uzasadniona potrzebami energetycznymi obiektu, a jedynie niewykorzystana część energii eklektycznej może być oddawana do sieci dystrybucyjnej,
–  przeprowadzenie audytu energetycznego jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego określonego w pkt. 1-6 powyżej.


Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej modernizacji energetycznej budynków jest konieczność zastosowania indywidualnych liczników ciepła, ciepłej wody oraz chłodu. Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powyższe wydatki będą stanowić koszt kwalifikowany.

Wsparcie projektów dotyczących wymiany źródeł ciepła musi skutkować znaczną redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa) oraz wykazać długotrwały charakter. Wspierane urządzenia do ogrzewania muszą charakteryzować się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń określonymi w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE.
Instalacja kotłów spalających biomasę lub paliwa gazowe będzie możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególne pilne potrzeby (wynikające z audytu energetycznego ex-ante), a nie ma ekonomicznego uzasadnienia dla podłączenia do sieci ciepłowniczej.
W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, koszty związane z przeprowadzonym audytem energetycznym będą kwalifikowane do wsparcia jako pomoc de minimis, pod warunkiem spełnienia wymogów dotyczących zasad jej udzielenia.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-termomodernizacyjna-56/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap