Udostępnij na:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Celem Programu jest udzielenie wsparcia finansowego przeznaczonego na usuwanie wyrobów zawierających azbest występujących na terenie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne wykorzystujące wyroby zawierające azbest lub posiadające odpady azbestowe na terenie Miasta, zgodnie z obowiązującym Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego na lata 2016-2032.

Co obejmuje dofinansowanie?
Dofinansowaniem objęte są koszty demontażu wyrobów zawierających azbest, ich zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie lub zabezpieczenie, załadunek, transport oraz unieszkodliwienie zmagazynowanych wyrobów zawierających azbest na składowisku odpadów niebezpiecznych INNEKO Sp. z o.o. w Chróściku przy ul. Małyszyńskiej 180.
 
Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami  na dany rok kalendarzowy jest ogłaszany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Realizacja Programu nie obejmuje kosztów związanych z zastąpieniem usuniętych wyrobów zawierających azbest wyrobami bezazbestowymi. Nie obejmuje również refinansowania wydatków związanych z usuwaniem azbestu poniesionych wcześniej przez użytkowników wyrobów zawierających azbest.
 
Prace polegające na usuwaniu azbestu wykonuje Wykonawca wybrany przez Miasto w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uczestnik Programu obowiązany jest we własnym zakresie dokonania zgłoszenia prac polegających na demontażu wyrobów zawierających azbest do Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. lub uzyskać pozwolenie na budowę/rozbiórkę obiektu budowlanego.

.

Dowiedz się więcej: https://um.gorzow.pl/bezplatne-usuwanie-azbestu.html

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap