Udostępnij na:

Usuwanie azbestu w Mroczy

Nabór wniosków na usuwanie azbestu jest prowadzony cyklicznie.

Miejsce składania wniosków:  Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza.

Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt.
Do obowiązków właściciela, użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości w zakresie demontażu wyrobów azbestowych należy zgłoszenie faktu zamiaru rozpoczęcia robót do właściwego terenowego organu administracji architektoniczno-budowlanej (Starosty Nakielskiego).

Maksymalny, zryczałtowany, jednostkowy limit refundacji kosztów kwalifikowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu i Narodowego Funduszu ustalony jest w kwocie 700 zł/Mg.

Dodatkowe  informacje dotyczące wymiany pokryć dachowych zawierających azbest, dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy lub pod numerem telefonu (52) 386 74 26.

.

Dowiedz się więcej: http://www.mrocza.pl/news/nabor-wnioskow-na-dofinansowanie-usuwania-azbestu-w-2021-roku.html

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap