Udostępnij na:

Wymiana systemu ogrzewania na terenie gminy Szubin

Wysokość dotacji do wymiany tradycyjnego systemu grzewczego na systemy ekologiczne prowadzące do poprawy stanu powietrza atmosferycznego wynosi:
1. na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej – 2000,00 zł,
2. na ogrzewanie ekogroszkiem lub pelletem – 1500,00 zł,
3. na ogrzewanie gazowe – 2000,00 zł,
4. na ogrzewanie elektryczne – 2000,00 zł,
5. na ogrzewanie olejowe – 2000,00 zł,
6. z wykorzystaniem pompy ciepła – 2000,00 zł.

Wnioski można składać przez cały rok (do wyczerpania środków budżetowych):
– w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
– w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
— osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, biuro nr 12 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biuro nr 4.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na wymianie systemów ogrzewania zostały określone w uchwale nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie zadań bieżących z budżetu Gminy Szubin polegających na ochronie powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Szubin (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom., poz. 3127 z dnia 2020-06-22).

.

Dowiedz się więcej: http://www.bip.szubin.pl/?cid=537&bip_id=13116

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap