Udostępnij na:

Wzmocnienie realizacji gospodarki o obiegu zamkniętym

Cel naboru

Realizacja projektów w ramach tego naboru wzmocni realizację zasady zrównoważonego rozwoju  oraz wesprze skuteczne funkcjonowanie gospodarki, społeczeństwa i środowiska w dobie zmian klimatycznych poprzez realizację przedsięwzięć mających na celu wydłużenie cyklu życia produktów oraz promocję Gospodarki o obiegu zamkniętym.

Rodzaj projektów

Nabór ma na celu wsparcie przedsięwzięć związanych z szeroko rozumianą Gospodarką o obiegu zamkniętym.

Wszystkie składane wnioski powinny stanowić rozwinięcie koncepcji projektowych złożonych w I etapie naboru i dopuszczonych do dalszego udziału w konkursie.

Projekty wybrane w ramach naboru przyczynią się do osiągnięcia 1 Rezultatu Programu: „Zwiększona zdolność lokalnych społeczności do ograniczania emisji i adaptacji do zmian klimatu” oraz przede wszystkim Wyniku 1.4 „Pilotażowe projekty dotyczące gospodarki o obiegu zamkniętym”, dla których wskaźniki i wartości docelowe wymieniono w poniższej tabeli, zgodnie z załącznikiem I do Umowy w sprawie Programu, podpisanej w Warszawie w dniu 7.02.2020 r. (…)

Nabór skierowany jest wyłącznie do wnioskodawców dopuszczonych do II etapu konkursu – to znaczy zaproszonych do złożenia wniosku o dofinansowanie po I etapie.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/ogloszenie-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-wzmocnienie-realizacji-gospodarki-o-obiegu-zamknietym

Nabór do: 01.01.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap