Udostępnij na:

Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin

Celem programu jest ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko wynikającego z wydobywania kopalin, likwidacji zakładów górniczych poprzez m.in.:
– rekultywację gruntów na terenach zdegradowanych/zdewastowanych działalnością wydobywczą,
– wprowadzanie technologii ograniczających emisję gazów cieplarnianych, lub powstawanie odpadów pochodzących z wydobycia lub przeróbki surowców w przemyśle wydobywczym,
– uzdatnianie, odprowadzanie lub zagospodarowanie wód kopalnianych,
– eliminowanie zagrożeń wynikających z zakresu budowy, użytkowania obiektów budowlanych lub wyrobisk górniczych,
– doposażanie w sprzęt m.in. stacji ratownictwa górniczego, organów nadzoru górniczego,
– wykonywanie prac badawczych w górnictwie.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zmniejszenie-uciazliwosci-wynikajacych-z-wydobywania-kopalin-2021

Nabór do: 30.12.2026

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap