Udostępnij na:

Zwiększenie wydajności wytwarzania energii w istniejących małych elektrowniach wodnych (do 2 MW)

Cel naboru  
 
Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego: „Energia Odnawialna, Efektywność Energetyczna, Bezpieczeństwo Energetyczne” jest zwiększenie efektywności produkcji energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenie potencjalnego niekorzystnego wpływu na środowisko istniejących małych elektrowni wodnych (do 2 MW) poprzez ich modernizację.
Realizacja projektów powinna prowadzić do redukcji emisji CO2 przy jednoczesnym zachowaniu jak najwyższej efektywności kosztowej projektu.  
Inwestycjom powinny towarzyszyć działania edukacyjne w kierunku szkolenia ekspertów w dziedzinie energetyki wodnej.  

Rodzaj projektów  
 
Wdrażane w ramach naboru projekty mające na celu poprawienie wydajności oraz zmniejszenie wpływu na środowisko małych elektrowni wodnych (do 2 MW) powinny polegać m.in. na:
– modernizacji urządzeń i instalacji służących do produkcji energii;
– poprawie bezpieczeństwa produkcji energii
– adaptacji małych elektrowni wodnych do obowiązujących standardów ochrony środowiska, innych zobowiązań prawnych oraz zadań wynikających z planów zagospodarowania koryt rzek, w tym oczyszczanie odcinków rzek, aktualizacja wielkości nieszkodliwych przepływów, prowadzenie działań ochronnych zmniejszających wpływ elektrowni wodnych na ekosystemy wodne;
– przebudowie instalacji w celu jej dostosowania do wymagań niezbędnych do umożliwienia sprzedaży energii bezpośrednio do końcowego odbiorcy (bezpośrednio lub ewentualnie w spółdzielniach energetycznych);
– działaniach edukacyjnych i przeprowadzaniu szkoleń.

Moc instalacji przed przeprowadzeniem modernizacji nie może przekraczać 2 MW.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/zwiekszenie-wydajnosci-wytwarzania-energii-w-istniejacych-malych-elektrowniach-wodnych-do-2-mw

Nabór do: 01.01.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap