Udostępnij na:

Zwolnienia z czynszu we Wrocławiu

Miejski program zwolnienia z czynszu dla najemców komunalnych, którzy we własnym zakresie lub z programu KAWKA Plus zlikwidowali piec węglowy i zamontowali proekologiczny system ogrzewania, np: elektryczne, gazowe, olejowe.

Co wchodzi w skład czynszu?

Na wysokość opłaty z tytułu najmu lokalu składają się:
wydatki związane z utrzymaniem lokalu – zwane czynszem, które są ustalane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu i obejmują: opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu, podatek od nieruchomości oraz koszty: konserwacji, utrzymania należytego stanu technicznego nieruchomości oraz przeprowadzonych remontów, zarządzania nieruchomością, utrzymania pomieszczeń wspólnego użytkowania, windy, anteny zbiorczej, domofonu oraz zieleni, ubezpieczenia nieruchomości, inne,
opłaty niezależne od właściciela, wynajmującego, czyli opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych.

Kto może dostać dopłaty?

– najemca mieszkania komunalnego we Wrocławiu, który we własnym zakresie lub w ramach programu KAWKA Plus zlikwidował piec węglowy w zajmowanym mieszkaniu;
– mieszkanie jest na terenie miasta Wrocławia;
-wnioskodawcą jest wyłącznie osoba fizyczna;
-w mieszkaniu musi być ekologiczne źródło ogrzewania.

Zasady zwolnienia z czynszu:

– zwolnienie z czynszu obejmuje okres od daty podpisania protokołu potwierdzającego wymianę ogrzewania przez Zarząd Zasobu Komunalnego albo Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., ale nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 r. Po tym czasie czynsz ulega obniżeniu o 50% do 31 grudnia 2025 r.;
– zwolnienie z czynszu naliczane jest automatycznie (nie potrzeba żadnego wniosku najemcy) od 1. dnia następnego miesiąca po miesiącu w którym Zarząd Zasobu Komunalnego lub Wrocławskie Mieszkania potwierdziły wymianę ogrzewania;
– zwolnienie nie obejmuje opłat pozaczynszowych, czyli opłaty za wodę, ścieki, odbiór śmieci.

.

Dowiedz się więcej: https://zmienpiec.pl/zwolnienia-z-czynszu

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap