WYSZUKIWARKA

EKODOTACJI

Szukasz pożyczki lub dotacji na ekologiczną inwestycję? Odpowiedz na trzy proste pytania i znajdź dofinansowanie.

1. KIM JESTEŚ?

Programy dotacyjne są przeznaczone dla różnych grup inwestorów. Do której z nich należysz?

(kliknij w odpowiedni kafelek)

Biznes

Biznes

Działalności gospodarcze
Małe i średnie przedsiębiorstwa
Duże przedsiębiorstwa
Gospodarstwa domowe

Gospodarstwa domowe

Osoby fizyczne
Właściciele domów jednorodzinnych
Instytucje

Instytucje

Szkoły i uczelnie
Podmioty lecznicze
JST i podmioty zależne
Administracja
Organy władzy publicznej
Parki krajobrazowe
Organizacje

Organizacje

Organizacje pozarządowe
Stowarzyszenia i fundacje
Kościoły i związki wyznaniowe
Ochotnicze straże pożarne
Rolnicy i hodowcy

Rolnicy i hodowcy

Właściciele gruntów rolnych
Hodowcy zwierząt
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Spółdzielnie mieszkaniowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Towarzystwa budownictwa społecznego

2. JAKĄ INWESTYCJĘ PLANUJESZ?

Programy dotacyjne są przeznaczone dla różnych typów inwestycji. Do której z nich należy Twoja? A może potrzebujesz doradztwa lub wsparcia technicznego?

(kliknij w odpowiedni kafelek)

Badania

Badania

Monitoring środowiska
Badania naukowe
Prototypy
Polityki, plany, strategie
Budynki, infrastruktura, sprzęt

Budynki, infrastruktura, sprzęt

Odnawialne źródła energii np. fotowoltaika
Termomodernizacja
Wymiana źródeł ciepła
Poprawa efektywności energetycznej
Ciepłownictwo
Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym
Usuwanie azbestu
Zakup sprzętu
Pojazdy elektryczne
Paliwa alternatywne
Edukacja

Edukacja

Organizacja konkursów, warsztatów, szkoleń
Kampanie edukacyjne
Gospodarka odpadami i gleby

Gospodarka odpadami i gleby

Usuwanie odpadów niebezpiecznych i porzuconych
Recykling
Wapnowanie gleb
Rekultywacja gleb
Barszcz sosnowskiego
Gospodarka wodna

Gospodarka wodna

Oczka wodne
Deszczówka
Gospodarka ściekowa
Woda pitna
Inne

Inne

Sprawiedliwa transformacja
Specjalne strefy ekonomiczne
Zmiana branży
Wsparcie techniczne

Wsparcie techniczne

Doradztwo
Wykonanie dokumentacji
Wsparcie we wdrażaniu planów
Zielona infrastruktura

Zielona infrastruktura

Parki, ogrody, zieleńce
Ochrona siedlisk przyrodniczych
Ochrona gatunków
Gospodarka leśna

3. GDZIE PLANUJESZ INWESTYCJĘ?

Niektóre programy dotacyjne działają tylko lokalnie. Wskaż województwo, w którym planujesz swoją inwestycję?

(kliknij w odpowiedni fragment mapy)

ZNALEZIONO NASTĘPUJĄCE PROGRAMY WSPARCIA

Kliknij na dany program, aby dowiedzieć się więcej

Zobacz zasady ochrony danych osobowych
Zamknij powiadomienie
Przejdź do zawartości/a>