Udostępnij na:

BRIK II

Wspólne Przedsięwzięcie NCBR – PKP PLK S.A polegające na wsparciu badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze infrastruktury kolejowej pn. Badania i Rozwój w Infrastrukturze Kolejowej – BRIK, konkurs II.

Realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia BRIK przyczyni się do poprawy stanu technicznego sieci linii kolejowych, ograniczenia negatywnego wpływu transportu kolejowego na środowisko, sprawniejszego utrzymania i modernizacji infrastruktury kolejowej oraz poprawy bezpieczeństwa. Ponadto realizacja Wspólnego Przedsięwzięcia umożliwi opracowanie innowacyjnych systemów informatycznych, co wpłynie na wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych środków transportu. Jednocześnie zakłada się, że wdrożenie rezultatów projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe PLK S.A., zapewniając nowoczesne rozwiązania optymalizujące koszty zarządzania infrastrukturą kolejową.

Celem głównym Przedsięwzięcia jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności transportu kolejowego do roku 2033. Cele szczegółowe to:
– Wzrost aktywności B+R  w obszarze infrastruktury kolejowej.
– Wzrost liczby innowacyjnych rozwiązań w obszarze infrastruktury kolejowej.
– Poprawa efektywności eksploatacji i zarządzania infrastrukturą kolejową.
– Zmniejszenie negatywnego oddziaływania transportu kolejowego na środowisko.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/ncbr/brik-ii

Nabór do: 31.03.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap