Udostępnij na:

Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu – II etap naboru

Celem głównym naboru, którego dotyczy dofinansowanie projektów w ramach obszaru programowego „Energia odnawialna, efektywność energetyczna, bezpieczeństwo energetyczne” jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego i zmniejszenie ubóstwa energetycznego w gminach. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie lokalnej biomasy do produkcji paliwa przeznaczonego dla ubogich energetycznie gospodarstw domowych oraz zastąpienie pomocy społecznej oferowanej tym gospodarstwom w formie paliwa węglowego paliwem w postaci pelletu, które pochodzić będzie z lokalnie dostępnej biomasy rolnej i leśnej.

Priorytetowo zostaną potraktowane projekty pilotażowe i innowacyjne, wdrażane na terenie gmin o wysokim wskaźniku ubóstwa energetycznego oraz dysponujących wysokim lokalnym potencjałem surowca energetycznego w postaci biomasy rolnej i leśnej, umożliwiającym stałe zaopatrzenie w paliwo.

Realizacja projektów przyczyni się do jak największego ograniczenia emisji CO2 przy jednoczesnym osiągnięciu jak najwyższego wskaźnika efektywności energetycznej i efektywności kosztowej.

Warunkiem realizacji projektu będzie:
– wymiana indywidualnych źródeł ciepła u mieszkańców będących odbiorcami paliwa w postaci pelletu na źródła dostosowane do jego spalania posiadające certyfikat, co najmniej 5 klasy emisyjności – działanie realizowane poza projektem;
– nieodpłatne przekazanie wyprodukowanego paliwa w postaci pelletu gospodarstwom domowym ubogim energetycznie.

 Rodzaj projektów

Do dofinansowania kwalifikują się projekty polegające na uruchomieniu produkcji pelletu obejmujące m.in.:
– zakup instalacji do produkcji paliwa w postaci pelletu, wytworzonego z lokalnej biomasy rolnej i leśnej;
– zakup urządzeń niezbędnych do wstępnej obróbki/przygotowania biomasy rolnej i leśnej do produkcji pelletu;
– budowę pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania i suszenia surowca do produkcji pelletu;
– budowę pomieszczeń przeznaczonych do składowania pelletu;
– budowę pomieszczeń służących do zadaszenia instalacji i zabezpieczenia produkcji.

II etap naboru „Budowa instalacji do produkcji paliwa z biomasy rolnej i leśnej w postaci pelletu” w ramach Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu skierowany jest wyłącznie do gmin/przedsiębiorstw ujętych na Liście rankingowej koncepcji projektowych.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-zamknietym-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-pilotazowego-budowa-instalacji-do-produkcji-paliwa-z-biomasy-rolnej-i-lesnej-w-postaci-pelletu—ii-etap-naboru

Nabór do: 01.01.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap