Udostępnij na:

Czysta energia – montaż instalacji OZE na terenie Miasta Białegostoku

Celem ogólnym przedmiotowego projektu jest wzrost udziału rozproszonej produkcji energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Mieście Białystok celem poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Białystok, w szczególności poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i gazów (w tym CO2).

Przedmiotem realizacji projektu grantowego (zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020) jest realizacja inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców. Moc instalacji nie będzie przekraczać – energia słoneczna – do 2 MWe/MWth.

Projekt przewiduje przeprowadzenie konkursu grantowego wśród mieszkańców Miasta Białystok. Konkurs będzie kierowany do osób fizycznych – mieszkańców budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych (grantobiorców), wśród których zostaną przyznane granty na zakup i montaż 80 instalacji fotowoltaicznych. Każda z instalacji będzie mieć moc do 2 MWe/MWth. Planowany termin ogłoszenia konkursu XI/XII 2021r.

Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej będzie przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców). Nie jest dopuszczalne wykorzystanie energii na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności rolniczej.

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie 80 instalacji fotowoltaicznych, w tym :
– 70 instalacji o średniej mocy 3,2 kWp
– 10 instalacji o średniej mocy 6,7 KWp

Termin realizacji projektu:
– Zakup i montaż instalacji – 31.03.2022 do 31.10.2022 r.
– Zakończenie projektu  – 30.11.2022 r.

Konkurs jeszcze nie został ogłoszony.

.

Dowiedz się więcej: https://www.bialystok.pl/pl/dla_mieszkancow/fundusze_unijne/realizowane/okresprogramowania20142020/projekt-grantowy-pn-czysta-energia–montaz-instalacji-oze-na-terenie-miasta-bialegostoku.html

Nabór do: 31.10.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap