Udostępnij na:

Dotacje do przyłączy kanalizacyjnych w gminie Tarnowskie Góry

Dotacja celowa na na dofinansowanie kosztów podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

O dotację może ubiegać się Wnioskodawca, którego nieruchomość nie posiada jeszcze podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna będąca właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Wnioskodawcą może być również osoba fizyczna władająca nieruchomością na podstawie stosownej umowy zawartej z właścicielem lub użytkownikiem wieczystym.

Dowiedz się więcej: https://tarnowskiegory.pl/2020/01/wazne-kanalizacji-nowe-zasady-udzielania-dotacji/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap