Udostępnij na:

Dotacje do wymiany źródeł ciepła w Otwocku

Na co udzielana jest dotacja?

Dotacja udzielana jest na wymianę dotychczasowego źródła ciepła opalanego paliwem stałym na nowe, korzystniejsze z punktu widzenia energetycznego i ekologicznego.

Aby uzyskać dotację należy zlikwidować stare źródło ciepła opalane paliwem stałym. Nie podlega zatem dotacji instalacja źródeł ciepła w nowo budowanych obiektach.

Uwaga: Od 2018 roku warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja starego źródła ciepła opalanego paliwem stałym (węglem, drewnem). Nie podlega zatem dotacji np. wymiana starych kotłów gazowych na nowe.

Dotacja dotyczy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Miasta Otwocka

Kto może otrzymać dotację?

Dotację mogą otrzymać wszyscy posiadacze budynków i lokali położonych na terenie Miasta Otwocka: zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, instytucje oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Jakiego rodzaju nowe źródła ciepła mogą być dotowane?

Dotowane są następujące nowe źródła ciepła:

1)    przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego,
2)    pompy ciepła,
3)    kotły gazowe oraz przyłączenie do miejskiego systemu gazowniczego,
4)    kotły olejowe,
5)    kotły węglowe i peletowe co najmniej 5 klasy zgodnie z normą PN EN 303-5:2012. Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie sprzedawane piece na paliwo stałe powinny posiadać tzw. “certyfikat Ecodesign” spełniający wymogi Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 2009/125/WE.

Uwaga: Od 2018 roku nie są dotowane instalacje solarne i fotowoltaiczne.

W jakiej kolejności rozpatrywane są wnioski?

Wnioski o dotację przyjmowane są wyłącznie w trakcie trwania ogłoszonego naboru wniosków. Złożone wnioski rozpatrywane są w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła, w kolejności określonej powyżej. Po weryfikacji następuje podział wniosków na grupy w zależności od rodzaju nowego źródła ciepła. W ramach poszczególnych grup wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.

Jaka jest wysokość dotacji?

Wysokość dotacji zależy od:

1. Usytuowania nieruchomości, na której realizowana będzie inwestycja.
2. Rodzaju nowego źródła ciepła.

Dotacja jest prowadzona w trybie ciągłym.

.

Dowiedz się więcej: https://otwock.pl/index.php?p=m&idg=mg,1,202,208,390

Nabór do: 30.09.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap