Udostępnij na:

GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii

„GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” to Program Ministerstwa Klimatu i Środowiska przygotowany z myślą o promocji polskich zielonych technologii. Podstawą funkcjonowania Programu jest wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także dostarczenie im wiedzy i narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój. Działania podejmowane w Programie w sposób kompleksowy stymulują zrównoważony rozwój oraz wzmacniają pozycję innowacyjnych zielonych technologii w procesie budowania gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy).

Kto może zostać Laureatem GreenEvo

Do Programu GreenEvo mogą zgłosić się polscy przedsiębiorcy oferujący technologie środowiskowe w niżej określonych obszarach.

Wsparcie w ramach GreenEvo jest udzielane w formule pomocy de minimis, a kwota pomocy udzielonej w ten sposób nie może przekroczyć 200 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych.

Szczegółowe zasady programu oraz informacje, kto może aplikować, będzie określał Regulamin.

Nabór na kolejną, IX edycję, planujemy rozpocząć w czwartym kwartale 2021 roku.

Obszary wsparcia technologii GreenEvo dla VII i VIII edycjigospodarka wodno-ściekowa,

– gospodarka odpadami,
– odnawialne źródła energii,
– oszczędność energii,
– ochrona powietrza,
– ochrona różnorodności biologicznej,
– budownictwo pasywne,
– niskoemisyjny transport,
– ochrona klimatu, w tym technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/klimat/greenevo

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap