Udostępnij na:

Gwarancja Czyste Powietrze

Gwarancja zabezpiecza kredyt na wymianę źródła ciepła lub termomodernizację domu jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą na warunkach programu priorytetowego Czyste Powietrze realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Gwarancja umożliwia jego otrzymanie na korzystniejszych niż standardowe warunkach.

Gwarancją może zostać objęty kredyt, z którego co najmniej 95 proc. kwoty kredytu będzie wykorzystane na koszty kwalifikowane określone w programie priorytetowym Czyste Powietrze. Pozostałe 5 proc. kwoty kredytu może być wykorzystane na koszty, które także są niezbędne do realizacji celu kredytu.

Gwarancja jest udzielana za pośrednictwem banków kredytujących, które podpisały umowy z BGK.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/osoby-prywatne/zabezpieczenie-kredytu/gwarancja-czyste-powietrze/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap