Udostępnij na:

Horyzont Europa. Horyzont możliwości 2021-2027

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont Europa jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. W ciągu 7 lat (2021–2027) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 95,5 mld euro.
Struktura programu Horyzont Europa została oparta na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się filarach:
– Doskonała baza naukowa
– Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa
– Innowacyjna Europa

Program został uzupełniony poprzez dodatkowy komponent: Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej
oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego.

Program Horyzont Europa będzie promować doskonałość i zapewniać cenne wsparcie najlepszym naukowcom i innowatorom, stymulując tym samym przemiany systemowe konieczne do zapewnienia, by Europa była ekologiczna, zdrowa i odporna. Będzie stymulować doskonałość naukową za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), tak by umożliwić wybitnym naukowcom poszerzanie granic nauki i wiedzy, co pomoże sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, przed którymi stoi Europa. Stypendia i wymiany w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) pomogą najbardziej utalentowanym młodym naukowcom poszerzać wiedzę i umiejętności, a Europa skorzysta z doradztwa naukowego, wsparcia technicznego i specjalnych badań prowadzonych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), służbę naukową Komisji Europejskiej.

Kandydaci na Partnerstwa Europejskie w dziedzinie związanej z klimatem, energią i mobilnością: Candidates for European Partnerships in climate, energy and mobility | European Commission (europa.eu)
– Clean Hydrogen (instytucjonalne)
– Batteries  (partnerstwo współprogramowe)
– Built4People (partnerstwo współprogramowe)
– Zero-emission road transport (partnerstwo współprogramowe)
– Clean Energy Transition (partnerstwo współfinansowane)
– Driving Urban Transitions (partnerstwo współfinansowane)
– Clean Aviation (instytucjonalne)
– Single European Sky ATM Research 3 (instytucjonalne)
– Europe’s Rail (instytucjonalne)
– Connected and Automated Mobility (CCAM) (partnerstwo współprogramowe)
– Zero-emission waterborne transport (partnerstwo współprogramowe)

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?
Wszystkie podmioty, które mają osobowość prawną (zarówno osoby prawne, jak i fizyczne); Szkoły wyższe, szkoły średnie; Organizacje międzynarodowe (np. JRC, agencje), Instytuty badawcze, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa (MŚP), zgodnie z rekomendacją KE z 6.05.2003, Przemysł; Organizacja społeczeństwa obywatelskiego (np. organizacje zawodowe, think tanki, centra naukowe, biblioteki, fundacje, organizacje charytatywne itp.)

Podstawowe zasady:
– Wnioski projektowe należy składać przed upływem końca konkursu (deadline), drogą elektroniczną poprzez Portal Funding & Tenders Funding & tender
– Wnioski powinny być kompletne, czytelne, nadające się do wydrukowania oraz zawierać plan wykorzystania i rozpowszechniania wyników, chyba że regulamin konkursu stanowi inaczej
– Wnioskodawcy zobowiązani są do przestrzegania limitu stron we wniosku, zgodnie z poniższymi wytycznymi dla poszczególnych typów projektów: RIA i IA: 45 stron; CSA: 30 stron; Projekty składane na I etap: 10 stron; EIC Pathfinder: 17 stron.

.

Dowiedz się więcej: HORYZONT EUROPA – Krajowy Punkt Kontaktowy (kpk.gov.pl)

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap