Udostępnij na:

Inwestycje ekologiczne w Warszawie

Zasady udzielania dotacji ze środków budżetu m.st. Warszawy na inwestycje ekologiczne inne niż wymienione w uchwale nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r. jako priorytetowe, opisuje załącznik 10 do uchwały. Obejmuje on ogólne zasady udzielania  dotacji.

Wysokość dotacji na pokrycie rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji zostanie określona na podstawie informacji zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, dotyczących m.in. rodzaju inwestycji, jej zakresu, wpływu inwestycji na środowisko, planowanego efektu rzeczowo-ekologicznego – z uwzględnieniem dostępnych środków finansowych w budżecie m.st. Warszawy.

Dowiedz się więcej: https://eko.um.warszawa.pl/-/inne-dotacje

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap