Udostępnij na:

Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu, przeciwdziałania suszy oraz ograniczenia zużycia wody w województwie śląskim

W ramach dotacyjnego wsparcia oferowanego przez WFOŚiGW w Katowicach istnieje możliwość dofinansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód (z wyjątkiem budynków mieszkalnych), realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w istniejących obiektach użyteczności publicznej oraz przez pozostałe jednostki w obiektach użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków.

Dotowana błękitno-zielona infrastruktura to między innymi:
– ogrody deszczowe;
– zbiorniki, stawy;
– niecki (zagłębienia terenu);
– nawierzchnie przepuszczalne;
– zbiorniki na wodę deszczową;
– zielone dachy i ogrody wertykalne (żyjące ściany);
– tereny zielone;
– mokradła.

Dowiedz się więcej: https://www.wfosigw.katowice.pl/gw/2310-gw-1-4.html 

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap