Udostępnij na:

Likwidacja szamba i przyłączenie do sieci kanalizacji miejskiej w Gdyni

Właściciele nieruchomości, które wskutek rozbudowy miejskiej sieci kanalizacyjnej zyskują możliwość podłączenia się do niej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, muszą bezzwłocznie zlikwidować zbiornik bezodpływowy i podłączyć się do sieci.
Przyłączenie nieruchomości do sieci miejskiej należy zacząć od wystąpienia o warunki techniczne przyłącza do właściciela sieci kanalizacji miejskiej, w przypadku mieszkańców Gdyni – do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PEWIK GDYNIA.


Po zakończonej inwestycji, tj. legalnym przyłączeniu do miejskiej sieci kanalizacji oraz likwidacji szamba, można ubiegać się o częściowy zwrot kosztów. Dofinansowanie inwestycji związanej z likwidacją szamba następuje w formie jednorazowej dotacji w wysokości iloczynu kwoty 100 zł i długości przykanalika, wyrażonej w metrach, mierzonego od miejsca łączącego go z siecią kanalizacyjną do ściany budynku.
Dodatkowo dofinansowywane jest 70% kosztów zakupu studni kanalizacyjnej lub pompy w przypadku, gdy inwestycja wymaga instalacji takiego urządzenia.

.

Dowiedz się więcej: https://www.gdynia.pl/mieszkaniec/dofinansowanie-inwestycji-ekologicznych,3681/dotacje-na-likwidacje-szamba-i-przylaczenie-do-sieci-kanalizacji-miejskiej,484439

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap