Udostępnij na:

Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo – Pierwokupy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków
o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego “Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej” dotyczących przedsięwzięć realizowanych przez parki narodowe z zakresu wykupu nieruchomości w trybie pierwokupu na rzecz Skarbu Państwa.

Cel programu:
– Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami
i siedliskami (w tym rozpoznanie pojawiających się zagrożeń);
– Wzmocnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej służących ochronie przyrody.

Nabór wniosków dotyczy dofinansowania pierwokupu nieruchomości realizowanego przez parki narodowe na rzecz Skarbu Państwa.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/pierwokupy-2021

Nabór do: 30.06.2023

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap