Udostępnij na:

Ochrona przyrody lub monitoring w województwie podlaskim

Projekty z zakresu Ochrony Przyrody obejmują działania mające na celu powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

Dotacja
– do 60 % kosztów rzeczywistych zadania,
– do 100 % w przypadku urządzania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, jako przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody, jednak nie więcej niż 15.000 zł.

Dowiedz się więcej: http://wfosigw.bialystok.pl/ochrona-przyrody-op-lub-monitoring-mn.htm

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap