Udostępnij na:

Ochrona ziemi i gospodarka odpadami w województwie podlaskim

Działania z zakresu Ochrony Ziemi obejmują wspieranie przedsięwzięć związanych z redukcją składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, zwiększeniem ilości selektywnie zebranych odpadów przeznaczonych do powtórnego wykorzystania, ograniczeniem ilości odpadów komunalnych trafiających na składowiska.

W ich ramach finansowane są zadania polegające na:
– budowie, modernizacji, rozbudowie linii sortowniczej,
– tworzeniu punktów selektywnego zbierania odpadów,
– budowie i rozbudowie instalacji do termicznego przetwarzania odpadów,
– budowie i modernizacji kompostowni odpadów,
– budowie i rozbudowie kwater do składowania odpadów.

Dowiedz się więcej: http://wfosigw.bialystok.pl/ochrona-ziemi-oz.htm

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap