Udostępnij na:

Pożyczka Jessica2 na rewitalizację

Program finansuje projekty zgodne z gminnym Programem Rewitalizacji, który został zaakceptowany przez Instytucję Zarządzającą WRPO 2014+ dotyczące:
–  rewitalizacji zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych;
–  przebudowy lub adaptacji budynków, obiektów na terenach zdegradowanych w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych;
– działań inwestycyjnych podporządkowanych rozwiązywaniu zdiagnozowanych problemów społecznych, w tym rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w zakresie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
– budowy, rozbudowy, modernizacji lub remontu dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych (o ile przyczyni się to do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);
– wsparcia dla podmiotów ekonomii społecznej.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-jessica2-na-poprawe-efektywnosci-energetycznej-64/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap