Udostępnij na:

Pożyczka na Modernizację Nieruchomości

Program wspiera następujące działania:
– remont, renowacja, modernizacja lub odbudowa budynków lub obiektów oraz ich adaptacja do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
– prace konserwatorskie, restauratorskie lub inne roboty budowlane dopuszczalne w przypadku zabytków (odpowiednio – obiektów historycznych), w celu przystosowania w/w obiektów do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej;
– renowacja całości lub części budynków obejmująca inwestycje w zakresie instalacji technicznych budynku, działania w zakresie oszczędności energetycznej, odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku, którymi w szczególności są: dach, elewacja zewnętrzna, stolarka okienna lub drzwiowa, klatki schodowe, korytarze wewnętrzne lub zewnętrzne, wejścia, elementy konstrukcji zewnętrznej budynku, windy, w celu przystosowania budynku do funkcji związanych z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej,
– zakup nieruchomości zabudowanej w celu wykonania prac, o których mowa w pkt 1-3 powyżej służących przystosowaniu budynku do celów prowadzenia własnej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem, że zakup nieruchomości może zostać sfinansowany z pożyczki do kwoty stanowiącej 50 % jej wartości.

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-na-modernizacje-nieruchomosci-82/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap