Udostępnij na:

Pożyczka na produkcję i dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych

Celem programu jest finansowanie inwestycji prowadzących do zwiększenia poziomu energii ze źródeł odnawialnych m. in. w:
produkcję energii elektrycznej i/lub cieplnej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej), polegającej na budowie oraz modernizacji (w tym zakupie niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji), takich jak:
– energia wiatru (poniżej 5 MWe),
– energia promieniowania słonecznego (poniżej 2 MWe/MWth),
– biomasa (poniżej 5 MWth/MWe),
– biogaz (poniżej 1 MWe),
– energia spadku wody – wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej (poniżej 5 MWe),
– energia geotermalna (poniżej 2 MWth).

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-na-produkcje-i-dystrybucje-energii-ze-zrodel-odnawialnych-84/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap