Udostępnij na:

Pożyczka rewitalizacyjna dla województwa śląskiego

Program finansuje projekty ujęte lub wynikające wprost z Programu Rewitalizacji mające na celu:
a) przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych,
b) odnowę powojskowych i poprzemysłowych obszarów, w celu wykreowania tam nowych funkcji,
c) odnowę miast w zakresie rewitalizacji starych i zdegradowanych obszarów, charakteryzujących się brakiem dostępu do wysokiej jakości usług w tym:
– rewitalizację zdegradowanych/zdewastowanych obszarów miejskich, w szczególności w odniesieniu do budynków o wartości historycznej, bądź architektonicznej;
– inwestycje ukierunkowane na polepszenie bezpieczeństwa publicznego;
– inwestycje w podstawową infrastrukturę techniczną i społeczną (z wykorzystaniem PPP).

Dowiedz się więcej: https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/modernizacja-i-rewitalizacja/pozyczka-rewitalizacyjna-dla-wojewodztwa-slaskiego/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap