Pożyczka termomodernizacyjna dla MŚP

Finansowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej oraz korzystania z odnawialnych źródeł energii, w tym w.in.:
a) modernizacja i ulepszenia wprowadzające do zakładów nowe obiekty, systemy sterowania, instalacje i urządzenia techniczne mające na celu poprawę efektywności energetycznej w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych,
b) instalacje umożliwiające odzysk energii cieplnej powstającej w trakcie procesów przemysłowych lub podczas jej produkcji, poprawiające sprawność energetyczną układów technologicznych, oszczędność energii cieplnej oraz zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery,
c) zastosowanie urządzeń i technologii energooszczędnych oraz wdrażanie systemów zarządzania energią,
d) głęboka modernizacja energetyczna budynków należących do przedsiębiorstwa, poprzez m.in.:
– ocieplenie obiektu, wymiana okien i drzwi zewnętrznych,
– energooszczędne oświetlenie,
– przebudowę systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła na bardziej efektywne energetycznie i ekologicznie),
– instalację systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
– przebudowę systemów wentylacji i klimatyzacji,
– zastosowanie automatyki pogodowej,
– zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,
– budowę lub przebudowę wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych źródeł ciepła,
– instalacja mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne,
– instalację OZE w modernizowanych energetycznie budynkach lub jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego,
– instalację indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej,
– instalację zaworów podpionowych i termostatów.
e) budowa urządzeń do produkcji energii na własne potrzeby w oparciu o OZE, zmiana systemu wytwarzania lub wykorzystania paliw energii,
f) przeprowadzenie audytu energetycznego ex-ante jako elementu przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Strona www programu: https://www.bgk.pl/pozyczki-unijne/oferta-pozyczek-unijnych/pozyczka-termomodernizacyjna-32/

Operator programu: Bank Gospodarstwa Krajowego

Typ beneficjenta: Biznes

Typ inwestycji: Budynki, infrastruktura, sprzęt

Lokalizacja: podlaskie

Tagi: efektywność_energetyczna OZE termomodernizacja

Zobacz zasady ochrony danych osobowych
Zamknij powiadomienie
Przejdź do zawartości/a>