Udostępnij na:

Priorytet dziedzinowy V.2. Przedsięwzięcia międzydziedzinowe i inne w Kielcach

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:  przedsięwzięcia proekologiczne służące ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, zużycia wody, redukcji wytwarzania odpadów, zmniejszenia zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną w procesie produkcyjnym

Adresat oferty: JST i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST, przedsiębiorcy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, pozostałe podmioty

Możliwy poziom dofinansowania: dla zadań realizowanych ze środków krajowych – do 95% kosztów kwalifikowanych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi – do 95% różnicy pomiędzy kosztami kwalifikowanymi zadania, a wartością uzyskanego dofinansowania ze środków zagranicznych, dla zadań realizowanych z udziałem środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi możliwa jest pożyczka na zachowanie płynności finansowej na pokrycie wydatków ujętych w wartości całkowitej projektu do czasu ich refundacji, w przypadku wystąpienia pomocy publicznej – zgodnie z zasadami pomocy publicznej

.

Dowiedz się więcej: INNE DZIAŁANIA OCHRONY ŚRODOWISKA – PRZEDSIĘWZIECIA MIĘDZYDZIEDZINOWE (wfos.com.pl)

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap