Udostępnij na:

Racjonalna gospodarka odpadami – część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Celem programu jest realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez:  
– zapobieganie powstawaniu odpadów;
– ustanowienie i utrzymanie powszechnych systemów selektywnego zbierania odpadów.

Rodzaje przedsięwzięć:
– budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
–  rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
–  rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;
–  rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-2

Nabór do: 10.11.2021

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap