Udostępnij na:

Racjonalna gospodarka odpadami – wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne

 • Cel programu
  – realizacja zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez utworzenie i utrzymanie w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami oraz budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z celem programu oraz zapobieganie powstawania odpadów;
  – wspieranie inwestycji w modernizację systemów energetycznych i poprawę efektywności energetycznej.
 • Rodzaje inwestycji:
  – Budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.
 • Beneficjenci:
  – przedsiębiorcy –  przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą
 • Okres kwalifikowania kosztów
  – okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r., w którym to poniesione koszty mogą być uznane za kwalifikowane,

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/funduszmodernizacyjny/nabor-wnioskow-dla-czesci-3-ze-srodkow-nfosigw-zgromadzonych-na-rachunku-funduszu-modernizacyjnego

Nabór do: 31.12.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap