Udostępnij na:

Rozwój Rodzinnych Ogródków Działkowych w Koszalinie

Dotacja może być przeznaczona na realizacje przez ROD zadań wpływających na poprawę warunków korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększających dostępność do nich osób z zewnątrz.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% poniesionych kosztów zadania (ale w kwocie nie większej niż 50.000 złotych) i może być przyznana konkretnemu ROD nie częściej niż raz na trzy lata.

Ogólna kwota przeznaczona na dotację jest corocznie określana w budżecie miasta na dany rok. W roku 2021 r. na dotacje dla ROD zabezpieczono wstępnie 70.000 zł. Ze względu na większe niż przewidywane zainteresowanie ROD uzyskaniem dotacji, planowane jest zwiększenie w tegorocznym budżecie miasta kwoty na to zadanie.   

Aktualnie przygotowano dwie umowy na udzielenie dotacji celowej:

1. Rodzinny Ogród Działkowy im. Mieszka I na przebudowę sieci wodociągowej na terenie ROD (12.000 zł).

2. Rodzinny Ogród Działkowy im. Emilii Gierczak na modernizację sieci energetycznej obejmującej 200 działek na terenie ROD (50.000 zł).

Wniosek o dotację złożył również Rodzinny Ogród Działkowy Camping na modernizację ogrodzenia (20.000 zł). Umowa na udzielenie dotacji zostanie przygotowana w najbliższym czasie, po zwiększeniu wydatków na dotacje dla ROD w budżecie miasta.

.

Dowiedz się więcej: https://www.koszalin.pl/pl/news/dotacje-na-rozwoj-rodzinnych-ogrodkow-dzialkowych

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap