Udostępnij na:

Usuwanie azbestu w Dębicy

Dotacja w zakresie realizacji robót budowlanych polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, gospodarczych i innych.

Do otrzymania dotacji celowej z budżetu miasta uprawnione są osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której realizowane jest przedsięwzięcie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe. W przypadku budynku lub działki, do którego tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę pozostałych współwłaścicieli.

.

Dowiedz się więcej: https://debica.pl/ochrona-srodowiska/usuwanie-azbestu/

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap