Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów/odpadów zawierających azbest w Warszawie

Dotacje udzielane są w wysokości do 100%  rzeczywistych kosztów demontażu, pakowania, transportu wyrobów/odpadów zawierających azbest i przekazania ich na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest określone są w załączniku nr 6 do uchwały nr XIX/487/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.09.2019 r.

Wnioski o udzielenie dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów/odpadów zawierających azbest należy składać do Biura Ochrony Środowiska w następujących terminach:
- od dnia 1 września roku poprzedzającego planowany rok realizacji inwestycji,
- do dnia 31 marca roku, w którym planowana jest realizacja inwestycji.

Strona www programu: https://eko.um.warszawa.pl/-/usuwanie-azbestu

Operator programu: Miasto Warszawa

Typ beneficjenta: Biznes Gospodarstwa domowe Instytucje Organizacje Rolnicy i hodowcy Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

Typ inwestycji: Budynki, infrastruktura, sprzęt Gospodarka odpadami i gleby

Lokalizacja: mazowieckie

Tagi: azbest

Zobacz zasady ochrony danych osobowych
Zamknij powiadomienie
Przejdź do zawartości/a>