Udostępnij na:

Usuwanie odpadów zawierających azbest w Nowym Sączu

Miasto Nowy Sącz ogłasza nabór wniosków na skorzystanie przez osoby fizyczne, posiadające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajdują się odpady zawierające azbest, z usługi polegającej na nieodpłatnym usunięciu i przekazaniu do unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, tj.:
– materiałów izolacyjnych zawierających azbest (kod odpadu: 170601);
– materiałów budowlanych zawierających azbest (kod odpadu: 170605).

Zakres świadczonej usługi obejmuje finansowanie czynności polegających na:
– pakowaniu [w przypadku zawierających azbest odpadów usuwanych z terenu nieruchomości, a powstałych na skutek zdarzenia losowego (pożaru, wichury, zawalenia się budynku) lub zakupionych i niewykorzystanych w budownictwie materiałów budowlanych zawierających azbest],
– załadunku,
– transporcie,
– przekazaniu do unieszkodliwienia,
– odpadów zawierających azbest.

Zakres świadczonej usługi nie obejmuje finansowania:
– wykonania demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest i/lub prac związanych z demontażem,
– zakupu nowych materiałów budowlanych oraz kosztów robót budowlanych związanych z ich zastosowaniem.

.

Dowiedz się więcej: https://www.nowysacz.pl/dotacje-ochrona-srodowiska-azbest

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap