Udostępnij na:

Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szubin

Szczegółowe zasady udzielania dotacji na realizację inwestycji polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest określone są w Zarządzeniu nr 0050.1.2.2014 Burmistrza Szubina z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu realizowania zadań zgodnych z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szubin”.

Zgłoszeniu podlegają zarówno wyroby zawierające azbest wykorzystywane przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcą, jak również wyroby zawierające azbest, których użytkowanie zostało zakończone.

Do złożenia przedmiotowej informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania lub o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone zobowiązane są osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami na której znajdują się (bądź znajdowały) wyroby zawierające azbest.

Wniosek można złożyć:
– w formie pisemnej: pocztą, przesyłając na adres: Urząd Miejski w Szubinie, ul. Kcyńska 12,   89-200 Szubin, lub faksem, przesyłając na numer: 52-384-80-71;
– w formie dokumentu elektronicznego potwierdzonego przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym na ESP – adres: /63hqiye23j/skrytka;
– osobiście w Urzędzie Miejskim w Szubinie, w Biurze Obsługi Klienta, biuro nr 12 lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, biuro nr 4.

Termin składania wniosku: do 15 lutego danego roku, w którym planowana jest inwestycja – w przypadku naboru dodatkowego, zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronach: www.bip.szubin.pl oraz www.szubin.pl .

.

Dowiedz się więcej: http://www.bip.szubin.pl/?cid=537&bip_id=9000

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap