Udostępnij na:

Wody termalne dla samorządów

Jednostki samorządu terytorialnego, zainteresowane wykorzystaniem potencjału geotermalnego, mogą skontaktować się z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym. Eksperci Instytutu bezpłatnie przygotują dla wstępną opinię na temat występowania i możliwości zagospodarowania wód termalnych na wskazanej lokalizacji.

Opinia będzie zawierać następujące elementy:
– istniejący stan rozpoznania geotermalnego;
– możliwości ujęcia wód termalnych (m.in. stratygrafia warstwy wodonośnej, przewidywana szacunkowa głębokość otworu, wydajność, temperatura i mineralizacja wód termalnych);
– zauważone na tym etapie najpoważniejsze konflikty mogące uniemożliwiać realizację inwestycji geotermalnej;
– ocena potencjału geotermalnego, w szczególności dla wykorzystania w ciepłownictwie.

Szczegółowych informacji udzielą:
– dr Mariusz Socha, tel. 22 45 92 144, e-mail mariusz.socha@pgi.gov.pl
– mgr Izabella Gryszkiewicz, tel. 22 45 92 729, e-mail izabella.gryszkiewicz@pgi.gov.pl

.

Dowiedz się więcej: https://www.gov.pl/web/klimat/wody-termalne-dla-samorzadow

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap