Udostępnij na:

Wymiana źródła ciepła na terenie Miasta Kielce

Zadaniami, które mogą zostać dofinansowane osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym  są:
podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 40 000 zł, podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia Budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku Węzła cieplnego – 8 000 zł, instalacja indywidualnego Gazowego lub Elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden Lokal wyodrębniony lub na jeden Budynek mieszkalny – 8 000 zł, zastosowanie pompy ciepła w Budynku mieszkalnym lub Lokalu wyodrębnionym – 8 000 zł.

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji Zadania, przy czym maksymalna kwota Dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów Zadań.

Zasady udzielania Dotacji określone są w §2 i § 3 Uchwały Nr XL/769/2021 Rady Miasta Kielce z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Kielce w latach 2021-2022 (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z dnia 18 lutego 2021 r., poz. 762).

Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

.

Dowiedz się więcej: http://www.bip.kielce.eu/podglad/-/asset_publisher/BAkP/content/ogloszenie-203?redirect=http%3A%2F%2Fwww.bip.kielce.eu%2Fenergia%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_DpUv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

Nabór do: 01.01.2022

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap