Udostępnij na:

Zmiana ogrzewania w Gliwicach

Zadanie jest realizowane celem wspierania przedsięwzięć polegających na likwidacji starych i uciążliwych emisyjnie kotłów oraz pieców opalanych węglem i ich zastąpieniu przez niskoemisyjne systemy grzewcze.
Podstawowym warunkiem uzyskania dotacji jest likwidacja wszystkich tradycyjnych palenisk węglowych, które nie spełniają kryteriów niskoemisyjnych.

O dotację mogą ubiegać się osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w lokalu wnioskowanym do dotacji, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz osoby prawne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Regulamin dopuszcza przyznawanie dotacji w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni nieprzekraczającej 50% lokalu objętego wnioskiem – koszty kwalifikowane w takich wypadkach pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni lokalu. Przykładowo jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń pod działalność gospodarczą.

.

Dowiedz się więcej: https://bip.gliwice.eu/dotacje-do-zmiany-ogrzewania

0 Udostępnień
Skip to content
Udostępnij na
Copy link
Powered by Social Snap